Home / GREENTOCOLOUR®

GREENTOCOLOUR®

Wie voor Greentocolour® kiest, kiest voor kleur en fleur, biodiversiteit en dichtgroei binnen één jaar in de openbare ruimte. Greentocolour® denkt vanuit de kosten van beheer. Ten
behoeve van overzichtelijk onderhoud wordt niet gewerkt met mengsels of beplantingen met open ruimtes. Vasteplanten dienen aan 21 voorwaarden te voldoen om te worden opgenomen in het sortiment.

Greentocolour® brengt beplantingen in de hoogst denkbare staat, terwijl de exploitatiekosten ervan door het lage onderhoudsniveau laag liggen ten opzichte van gras of een traditionele heesterbeplanting. Het prachtige winterbeeld, de enorme biodiversiteit en de zeer lange levensduur zijn allemaal bonus. Om deze gegarandeerde belofte waar te kunnen make, past Greentocolour® een unieke formule toe, die rust op ontwerp en soortenkeuze, grondbewerking, plantkwaliteit en een uniek onderhoudsplan. Kies voor Greentocolour® en bereik binnen een jaar een dichtgegroeid kleurrijk resultaat met vasteplanten in de openbare ruimte.

Top